Je kan onbewust kinkhoest doorgeven aan je kind of kleinkind

Welk risico op kinkhoest loopt je baby?

Kinkhoest komt weer meer en meer voor. De grootste slachtoffers zijn pasgeborenen.

In de hele westerse wereld, en dus ook in België, waar al tientallen jaren gevaccineerd wordt tegen kinkhoest, stijgt het aantal gevallen van kinkhoest opnieuw.

De grootste slachtoffers hiervan zijn pasgeborenen die nog niet of nog onvoldoende gevaccineerd zijn. Sinds 2010 zijn er in België per jaar 1 tot 5 overlijdens van jonge zuigelingen ten gevolge van kinkhoest. Kinkhoest is tevens één van de meest frequente oorzaken van overlijden aan een bacteriële infectie bij baby’s. Niet-gevaccineerde en gedeeltelijk gevaccineerde baby’s lopen het hoogste risico op complicaties van kinkhoest, op een ziekenhuisopname en zelfs op overlijden. Meer dan 94% van alle sterfgevallen door kinkhoest in Europa betreft baby’s jonger dan 12 maanden.

In ons land begint de vaccinatie bij baby’s op 8 weken, maar bescherming treedt pas op na 2 tot 3 dosissen, dus pas na 12 tot 16 weken. Zuigelingen kunnen dus voor de leeftijd van 12-16 weken getroffen worden door kinkhoest.

Contacteer je arts voor meer informatie.

Hoe kan je je baby toch beschermen in de eerste levensweken? Meer weten over het voorkomen van kinkhoest bij je baby?

Test je kennis over kinkhoest
GSK Logo

This website is funded and developed by GlaxoSmithKline.
© 2018 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. All rights reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Nevenwerkingen melden


V.U. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals sa/nv, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Waver, België
BE/BOO/0011/13(1) - Mei 2018